Vol613女神朱可儿Flower厦门旅拍应聘模特剧情主题职场制服诱惑写真58P朱可儿尤蜜荟

Vol613女神朱可儿Flower厦门旅拍应聘模特剧情主题职场制服诱惑写真58P朱可儿尤蜜荟

法宜回阳收纲为要,如大剂白通四逆之类。夫呃逆之病,原有寒热之分。

 或经血不调,过服清凉。不知外邪入内,剥削元气,乃是六。

[眉批]知非氏曰:巽为股,为风。初起无论发于何部,或以桂枝汤部白芍,加香附、麦芽、栀子治之。

因湿滞而致者,由其人素禀劳苦,久居湿地深坑,中气每多不足,易感外来之客邪,太阴与肾相连,湿邪不消,流入肾界,阻其运行之机,故腰痛,定见四肢沉重,常觉内冷,天阴雨更甚,腰重如有所系。其要在寸口,百脉皆会于此。

不正之气,伤于物则物病,伤于则人病。[1]如原本作"却",据文义改。

厥冷不厥冷,有汗无汗,可以手摸,两手之,可以指取,所谓切也。急宜攻其邪火,邪火一灭,食自能下矣。

Leave a Reply