No4888模特tina甜仔大理旅拍户外蓝色服饰配白长裙秀凹凸身材诱惑写真45P甜仔秀人网

No4888模特tina甜仔大理旅拍户外蓝色服饰配白长裙秀凹凸身材诱惑写真45P甜仔秀人网

后又伤食,仍服前药,痛止而至暮发热,用六君、柴胡、升麻而痊,此由脾虚下陷,不能升发,故至暮发热也一小儿发热,饮食少思,大便不实,常服芦荟等丸,视其鼻赤,此寒凉之剂,复伤脾土而虚热也,用五味异功散,数剂而愈。 脾虚者因火邪乘其土位,火旺能实其木,木旺故来克土。

又云∶热则睡中口气温及上窜切牙,而合面卧有就冷之意,皆心热也,导赤散主之。若屡用药饵,则脏腑阴损,多致败症,可不慎欤!大抵保婴之法,未病则调治乳母,既病则审治婴儿,亦必兼治其母为善。

每服三五十丸,日进三五服,乳化下,一月渐愈,又佐八珍汤痊愈一小儿七岁发惊痫,每作,先君令其恣饮人乳,后发渐疏而轻。世传方地黄丸治肾虚,目睛多白。

至二十岁,外痛复作,服前丸不应,乃服附子理中汤而止,仍用八味丸而安。一小儿病后,其囟或陷或填,此脾胃虚热也,朝用补中益气汤加蔓荆子、炮姜、木香,治之而囟平。

彼以为迂,自用治惊悸等药,腹胀重坠,小便不利,四肢浮肿,始信前言,重复请治。又小儿未断乳,母复有胎,儿饮其乳,羸瘦骨立,发黄壮热,大便不调,名病,又名魃病也,用紫霜丸下之,益黄散补之,令儿断乳,仍服消乳丸、异功散。

若面色白,目无睛光,口中气冷,不食吐水,肌瘦腹痛,此胃气虚寒之症,用五味异功散或六君子汤主之;若大便不实,兼脾虚也,加干姜温之;中满不利,脾不运也,加木香开之。大凡外邪所侵,而痰涎壅塞者,宜表散之;外邪既去,而喘嗽未愈,或更气促,肺气虚也,属形病俱虚,须用六君子之类,调补脾土,以生肺金为善。

Leave a Reply